Certyfikaty

Dla poprawy jakości, oddziaływania na środowisko, przestrzegania zasad BHP i poprawy organizacji pracy został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością według normy EN-ISO 9001, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według PN-N-18001 oraz Środowiskowy według EN-ISO 14001 obejmujący swym zakresem usługi projektowe i wykonawcze budownictwa górniczego i podziemnego, budownictwa przemysłowego i ogólnego oraz produkcję konstrukcji metalowych.

Stale doskonalony i rozwijany Zintegrowany System Zarządzania jest poddawany cyklicznemu badaniu i ocenie przez niezależne jednostki certyfikujące.

Od 1992 roku spółka PBSz otrzymuje Świadectwa Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniające do prowadzenia prac spawalniczych zgodnie z normą PN-M- 69008, a od 2001 roku także z normą PN-B-06200. W 2009 roku spółka uzyskała certyfikat zgodności na produkcję kotew wklejanych typu PBSz – KSW18.
 

Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa - I Grupa Zakładów Dużych

Certyfikat Zarządzania Jakością w Spawalnictwie wg normy 3834-2

Certyfikat dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 180012004

Certyfikat dla Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 90012008 i Systemu Zarządzania Ochroną Środowiska wg normy EN ISO 140012009

Kluczowe spółki grupy:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

OK

Ta witryna używa plików cookies.
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu można znaleźć w stopce: polityka cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.